Baksida Hjulspår, med dragspel
Från baksidan av Hjulspår (1976)
Foto Mats Lundgren