Med gitarr utanför Kafé Tullen
Utanför Kafé Tullen i Norrtälje 9 mars 2003
Foto Hans Jacobsson