Karin Boye lär vara Sveriges allra mest tonsatta poet överhuvudtaget. Så i det avseendet är jag inte speciellt originell. Men när jag bestämde mig för att göra en LP med egna tonsättningar av hennes dikter valde jag medvetet inte de mest kända. Jag bläddrade igenom hennes samlade dikter, och när jag fastnade för någon som talade till mig mer direkt, försökte jag förmedla den känsla som dikten gav mig i toner. Det blev sammanlagt tretton tonsättningar av ganska olika karaktär, vilket också innebar att jag fick samla ihop ett brokigt gäng instrumentalister för att understryka stämningen i varje sång.Karin Boye vid skrivbordet

När inget skivbolag ville satsa på en så "smal" produktion blev jag tvungen att producera skivan själv. Tack vare ekonomiskt stöd från Kulturrådet lyckades jag också genomföra projektet. Skivan utkom 1989, precis innan det blev självklart att också göra skivor i CD-format. Men numera har jag digitala ljudfiler överförda från skivan, så jag kan bränna skivor vid behov. Se avdelningen  Skivor. 

Boye-tonsättningarna hör till det material som följt med mig genom 90-talet. 26 oktober 2000 var det precis 100 år sedan hon föddes, och till detta jubileum satte jag ihop ett program med solosång, sång av kören Extrasalt, fyra musiker och en uppläsare. Detta program har hittills bara framförts en gång, men både publiken och de medverkande tyckte att det absolut borde bli fler tillfällen! Vid det här laget skulle det krävas rätt lång repetitionstid, men nog vore det roligt...

Tillbaka hem

Saknas knapprad till vänster? - Till Index